Stel cookie voorkeur in

Bindkracht10

Als netwerk van sociale professionals werken wij aan de aansluiting van de eisen vanuit de samenleving op de ‘eigen mogelijkheden van mensen’.

Professionals die betekenis geven aan relaties die bewoners uit Nijmegen met hen en met elkaar in hun wijk en buurt aangaan. Door te investeren in mogelijkheden, voorkomen we moeilijkheden.

Wij kennen de mensen uit de buurt en weten als geen ander wat er speelt in de wijk. Door zichtbaar in de wijken aanwezig te zijn en aandacht te hebben voor de individuele én collectieve vraag van bewoners, dragen wij bij aan zelfredzaamheid en verbondenheid. Dat doen we samen met actieve bewoners en partners uit ons uitgebreide netwerk.

Op Kindcentrum Het Octaaf werken professionals van Bindkracht10 op Het Activiteitenplein, in Ouder Kind centrum, als opvoedingsondersteuner en als Coördinator Brede School. In de wijk werken zij samen met collega’s vanuit het jongeren- en opbouwwerk.