Stel cookie voorkeur in

Het Activiteitenplein

Het Activiteitenplein is een onderdeel van de Brede School: een omgeving om te spelen, te leren en te ontspannen. Kinderen kunnen er hun talenten ontdekken en zich zo breed mogelijk ontwikkelen. De coördinatie van Het Activiteitenplein wordt verzorgt door een medewerker van Tandem Welzijn.
Voor wie?

Het Activiteitenplein is voor alle kinderen van 4 tot en met 13 jaar van de Brede School en uit de wijk.

Aanbod

Na schooltijd start het Activiteitenplein, waar mogelijk in één ruimte. Hier kunnen de kinderen wat eten en drinken. Vanuit deze inloopruimte gaan de kinderen naar de diverse activiteiten van het Activiteitenplein die in meerdere ruimtes van de Brede School plaatsvinden.

In blokken en per leeftijdscategorie kunnen kinderen zich inschrijven voor activiteiten. Deze richten zich op sport, cultuur (muziek, beeldend, drama), recreatie & ontspanning, educatie en gezonde leefstijl. Het programma van de Activiteitenpleinen sluit aan op de behoefte van kinderen en draagt bij aan een rijke speel-, leer-, en leefomgeving, waardoor hun ontwikkelkansen vergroten.

Samenwerken

We werken samen met verschillende partners (o.a. Sportservice Nijmegen, Lindenberg) en de basisschool. Ook ouders/verzorgers en vrijwilligers uit de wijk vervullen een actieve rol. Zo kan er een gevarieerd programma aangeboden kunnen worden dat aansluit bij de thema’s van school en de behoefte van het kind. Dit vraagt om een intensieve samenwerking van ouders/verzorgers, leerkracht, Intern Begeleider (IB’er) en de medewerkers van het Activiteitenplein.

 

Coördinator Activiteitenplein
Mireille Berendsen
m.berendsen@tandemwelzijn.nl
06 10 01 13 27