Stel cookie voorkeur in

Peutergroep

De peutergroepen

Op Kindcentrum Het Octaaf zit peutergroep de Notedop gevestigd. Peutergroep de Notedop heeft twee groepen van ieder maximaal zestien kinderen. Iedere groep heeft een eigen ruimte. Beide ruimtes zijn direct verbonden met de buitenruimte. In de ochtenden komen meestal tweejarige en 's middags komen de meeste driejarige kinderen. De buitenruimtes van de peutergroep en de basisschool grenzen aan elkaar en de kinderen hebben veel contact met elkaar. Wanneer de kinderen vier jaar worden en naar Het Octaaf gaan, zijn ze daar al vertrouwd omdat we ruimtes van school gebruiken. Peuters gaan naar de bibliotheek gaan en er zijn ouderen kindactiviteiten. Ook zijn er gezamenlijke themabijeenkomsten voor ouders samen met de onderbouw van Het Octaaf. 

Startgroep

Vanaf het schooljaar 2017-2018 zijn we op deze locatie gestart met een Startgroep. Dit is een peutergroep waarbij een pedagogisch medewerker samen met een leerkracht gedurende vier dagdelen (maandagochtend, dinsdagmiddag, woensdagochtend en donderdagochtend) een vaste groep van veertien peuters opvangt. Op de Startgroep wordt ook gewerkt volgens de VVE methode Uk & Puk. De Startgroep bevindt zich naast de kleuterrgroepen in de basisschool.

We bieden Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) zodat kinderen een goede start kunnen maken op de basisschool.

Voor meer informatie kunt u kijken op de website van Kion.

Mocht u uw kind in willen schrijven kan dat via: https://www.kion.nl/inschrijven 

 

 

 

Openingstijden:

Elke dag van 8.30 tot 11.30 uur

Maandag van 12.30 tot 15.30 uur