Stel cookie voorkeur in

GGD

De taken van het schoolgezondheidsteam

Iedere school heeft contact met het gezondheidsteam van de GGD. Dit team bestaat uit een schoolarts, een sociaal verpleegkundige, een assistente en een logopediste. Het schoolgezondheidsteam begeleidt en bewaakt de gezondheid van kinderen vanaf 4 jaar, in aansluiting op het consultatiebureau. Centraal hierbij staat, dat voorkomen beter is dan genezen. Het team werkt daarom tevens samen met de school aan het gezondheidsbeleid. Wat zijn de taken?

Screening vijf- of zesjarigen

Bij dit onderzoek bekijkt de assistente samen met u de ontwikkeling van uw kind. Daarnaast kunt u zelf ook onderwerpen ter sprake brengen. Bij dit onderzoek hoort ook een lichamelijk onderzoek. U krijgt hiervoor een uitnodiging.

 

Logopedisch onderzoek vijfjarigen

De logopediste onderzoekt bij alle vijfjarigen de ontwikkeling van spraak, taal, afwijkende mondgewoonten, stem en gehoor. Bij dit onderzoek hoeft u niet aanwezig te zijn. U krijgt bericht wanneer dit onderzoek bij uw kind plaatsvindt. Ook krijgt u schriftelijk bericht van de resultaten van dit onderzoek.


Herhalingsinentingen

In het kalenderjaar dat uw kind 9 jaar wordt, zijn de herhalingsinentingen tegen Difterie, Tetanus en Polio (DTP) én tegen Bof, Mazelen en Rode hond (BMR). De twee inentingen worden tegelijk gegeven. U krijgt hiervoor een uitnodiging.


Screening 11 jarigen

Bij dit onderzoek bekijkt de assistente samen met u de ontwikkeling van uw kind. Tijdens dit onderzoek worden o.a. lengte en gewicht gemeten en het zien en horen getest. Daarnaast wordt gekeken naar de houding van uw kind. Ook komen onderwerpen als voeding, slapen, spelen, omgaan met andere kinderen enz. aan de orde. U kunt ook zelf onderwerpen aan de orde stellen. U krijgt een uitnodiging voor dit onderzoek.


Onderzoek op verzoek

Naast al deze onderzoeken kan de arts, verpleegkundige of logopediste uw kind altijd een keer extra onderzoeken. Dit kan bijvoorbeeld als u er zelf om vraagt. U kunt daarvoor bellen met het secretariaat van de afdeling Jeugdgezondheidszorg. Een onderzoek op verzoek kan ook gebeuren naar aanleiding van een vorig onderzoek of op verzoek van een leerkracht.

 

Afspraak maken? 

U kunt bij de schoolarts en verpleegkundige terecht met al uw vragen over de gezondheid van uw kind. Ook alle vragen die te maken hebben met gezondheid op school kunt u bij hen neerleggen.

De contactgegevens van het team Jeugdgezondheidszorg zijn opgenomen in een overzicht, deze kunt u hieronder downloaden.

Overzicht Jeugdgezondheidszorg