Stel cookie voorkeur in

Medezeggenschapsraad (MR)

De medezeggenschapsraad bestaat uit ouders en leerkrachten. De MR is wettelijk geregeld en vormt een schakel tussen ouders en leerkrachten enerzijds en het bestuur anderzijds. Zij heeft beslissingsbevoegdheid m.b.t. een aantal onderwerpen en adviesbevoegdheid. 

 

Namens de leerkrachten:                Namens de ouders:
Elske van der Heijden                       Matthias van Hunnik 
Marieke Habraken                            Chantal Kluitmans
Ria Kauw                                            Vacature
Annet Miedema                                Vacature

Vanuit de directie:
Simone Wannet