Stel cookie voorkeur in

Ouderbijdrage

Elk schooljaar wordt aan de ouders een bijdrage gevraagd van 30 euro voor de extraatjes tijdens activiteiten op school voor uw kind(eren).De bijdrage wordt onder andere besteed aan het schoolreisje en de kerstviering. De bijdrage kunt u overmaken op Bankrekening NL64 TRIO 0197 8351 39 t.n.v. Stichting ouderbijdrage basisschool ’t Octaaf te Nijmegen onder vermelding van de naam en de klas van uw kind(eren).