Stel cookie voorkeur in

Ouderparticipatie

We willen allemaal dat ieder kind zich zo goed mogelijk ontwikkelt en zoveel mogelijk kansen krijgt. We richten ons daarom op het belang van het kind, ieder vanuit de eigen specifieke mogelijkheden, kennis en vaardigheden. In de relatie tussen Het Kindcentrum en ouders is er een wisselwerking (partnerschap). Voor een optimale ontwikkeling hebben de kinderen ons allemaal nodig.

Wat verwachten we van ouders en van onszelf?

  • Steunen, sturen en stimuleren.
  • Echt praten met de kinderen.
  • Hoge maar reële verwachtingen ten aanzien van het schoolsucces van hun kinderen.
  • Een rijke leef- en leeromgeving via “informeel leren”.

Het is goed als ouders nauw betrokken zijn bij de ontwikkeling van hun kind op school. Daarom zijn er diverse gelegenheden op school waarvoor ouders worden uitgenodigd om zich te laten informeren over hun kind en zijn of haar ontwikkeling, evenals over de inhoud van ons onderwijs. 
 

Meer informatie vindt u hierover in de jaarkalender en in de schoolgids.